Skip to content

Узагальнення до адміністративного позову про визнання противоправними дії та бездіяльність органа місцевго самоврядування під час виконання ним делегованих повноважень та поновлення порушеного цими (та іншими) діями суб’єктивного публічного права


Узагальнення до адміністративного позову

про визнання противоправними дії та бездіяльність органа місцевго самоврядування під час виконання ним делегованих повноважень та поновлення порушеного цими (та іншими) діями суб’єктивного публічного права
(ч.2 Ст. 55 Конституції України, ч.1 Ст. 2 КАСУ)

Я, громадянка України, Любченко Юлія Олександрівна, є матір’ю малолітньої дитини Любченка Іллі Борисовича 19 червня 2008 року народження, маю статус особи, застрахованої у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та маю право на матеріальне забезпечення за таким видом цієї системи страхування, як страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, яке є складовою частиною мого конституційного права на соціальний захист.    Читати далі…

Advertisements

Заперечення на пояснення Міністерства фінансів АР Крим


Заперечення на пояснення Міністерства фінансів АР Крим

В провадженні Центрального районого суду м. Сімферополя  знаходиться адміністративна справа

№ 2-а-867/09, від 07.07.2009 р., розпочата за моїм адміністративним позовом  про визнання дій Управління праці та соціального захисту населення Центрального районної Ради  м. Сімферополь  (далі – Відповідач) неправомірними щодо виплати допомоги  при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та стягнення заборгованості по виплатах.

 

На пояснення Міністерства фінансів АР Крим, залученого до справи в якості третьої особи,  маю відповісти наступне:

  1. Щодо посилання Міністерства фінансів на норми Закону України «Про Державний бюджет», як норми закону, який має найсильнішу юридичну силу при визначенні розміру допомог, та ст. 95 Конституції України, як на підставу для відмови виконувати вимоги законів України щодо надання належного розміру допомог:

Стаття 95 Конституції України встановлює верховенство та пріоритетність Закону про Державний бюджет України і визначає, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.    Читати далі…

Клопотання щодо звернення до суду (по дітям війни)


Клопотання щодо строку звернення до суду

В провадженні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу знаходиться адміністративна справа, розпочата за моїм адміністративним позовом  про визнання протиправними дій та бездіяльності Управління Пенсійного Фонду України у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу (далі – Відповідач), донарахування та стягнення сум підвищення до пенсій дітям війни.

Відповідачем було заявлено про пропущення мною строку звернення до адміністративного суду.

Вважаю ці дії Відповідача як зловживання його процесуальними правами, які вступають у протиріччя з його процесуальними обов’язками: зокрема, обов’язок доказування правомірності своїх дій, рішень та бездіяльності, в разі заперечення проти позову, покладений на суб’єкта владних повноважень частиною 2 статті 71 КАС України, а також загальної Конституційної компетенції органу, наділеного владними повноваженнями. Такі зловживання ставлять під сумнів мою можливість реалізації конституційного права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ч.2 Ст.55 Конституції України)), права, яке положеннями ст.64 Конституції    Читати далі…

К А С А Ц І Й Н А С К А Р Г А до ВАСУ про визнання дій протиправними, стягнення заборгованості з виплат по даним видам допоміг, компенсації за несвоєчасно отриману виплати, вишкодування моральної шкоди, зобов’язання нарахування виплати допомоги по догляду за дитиною за моїм позовом до Управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у місті Харкові ради та Харківського обласного центру по нарахуванню і виплаті допомог та контролю за призначенням і виплатою пенсій, якою відмовлено у задоволенні позовних вимог


Вищий адміністративний суд України

адреса:  01029, м. Київ,

вул. Московська, 8 корп.5

Особа, що подає заяву (Позивач): *******

Відповідач1: Управління праці та соціального захисту населення
Ленінської районної у місті Харкові Ради,
вул. Кацарська,54,
м. Харків, 61052

Відповідач2:

Харківський обласний
центр по нарахуванню і виплаті допомог та контролю за
призначенням і виплатою пенсій,
вул. Чернишевського 51,
м. Харків, 61002,

справа у суді першої інстанції № ************

справа у суді апеляційної інстанції № ***************

К А С А Ц І Й Н А   С К А Р Г А

на постанову Ленінського районного суду м. Харкова від *********** року по справі № **********

та постанову Харківського апеляцiйного адмiнiстративного суду від *************.

*********року Ленінським районним судом міста Харкова було прийнято постанову (проголошено вступну та резолютивну частину судового рішення) по справі № ********* про визнання дій протиправними, стягнення заборгованості з виплат по даним видам допоміг, компенсації за несвоєчасно отриману виплати, вишкодування моральної шкоди, зобов’язання нарахування виплати допомоги по догляду за дитиною за моїм позовом до Управління праці та соціального захисту населення  Ленінської районної у місті Харкові ради та Харківського обласного центру по нарахуванню і виплаті допомог та контролю за призначенням і виплатою пенсій, якою відмовлено у задоволенні позовних вимог.    Читати далі…

Обращаемся в Европейский суд


Процедура обращения в Европейский суд по правам человека

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция) и регламентом Европейского суда четко установлены критерии процесса обращения в Европейский суд и непосредственно заявления. Чтобы быть уверенным, что заявление будет рассмотрено, необходимо четко придерживаться этих критериев.

Следует отметить, что Конвенция предусматривает два вида обращений в Суд:   Читати далі…

Шаблон адміністративного позову (загальний зразок)


До _______________________________
(найменування суду)
Позивач _________________________
(п. і. б. , місце проживання)
Відповідач: ________________________
Місцезнаходження
__________________________________

Адміністративний позов
“___” _______________ 200_ р.

_______________________________________
(вказати службову особу (орган державної влади),
_______________________________________________________________________
дії, що порушують права, свободи і законні інтереси громадянина,
_______________________________________________________________________
який подав даний адміністративний позов, час їх вчинення)
_______________________________________________________________________
Неправомірність таких дій ___________________________________________
(вказати службову особу чи орган державної влади)
підтверджується наступним: ______________________________________________
(вказати підстави, з яких заявник
_______________________________________________________________________
вважає дії неправомірними)
Згідно з ст. ст. 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України,   Читати далі…

Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації


Обов’язковому нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації підлягають договори лише у випадках, встановлених законом. Але на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який договір з її участю може бути нотаріально посвідчений (ст. 209, ст. 210 ЦКУ).
Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації – з моменту державної реєстрації (ст. 640 ЦКУ).
Угода про зміну або розірвання договору, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, вчиняється в такій самій формі, що й основний договір (ст. 654 ЦКУ). Довідкова інформація  ІАЦ «ЛІГА»   Читати далі…

Зразок позову та скарги щодо оскарження дій інспектора ДАІ


Відділ державної автоінспекції
УМВС України в Тернопільській області (ВДАІ)
46000, м. Тернопіль, вул. Котляревського, 24
Копія: Прокуратура Тернопільської області
46001,  м.  Тернопіль,  вул.  Листопадова,  4,
Задорожнього  Романа  Григоровича
58001,  м.  Чернівці,  проспект  Незалежності  114,  кв.  69
СКАРГА

на постанову № 75238 від 01 червня 2009 року, винесену інспектором ДПС Ткачуком

У справі про адміністративне правопорушення,
відповідальність за яке передбачена

ч. 1 ст.122 КпАП України

Постановою інспектора ДПС від 01.06.2009 року Задорожнього Р.Г. притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 260 грн.   Читати далі…

Зразок позову та скарги щодо оскарження дій інспектора ДАІ


_________________ суд м. Львова

Позивач: ______________________________
індекс, м. Львів, вул. ____________________,
буд. ___, кв. ___
тел. _______________________

Відповідач:
посадова особа –
Інспектор _______ ДАІ
м. Львова ___________________ (ПІБ)
індекс, м. Львів, вул. ____________________,
буд. ___, кв. ___
тел. _______________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про скасування Постанови ____________ від ___.__.2009р.
по справі про адміністративне правопорушення
(в порядку адміністративного судочинства)

Я, _________________, паспорт _________, ідентифікаційний номер _______, ___.___.2009р. керуючи автомобілем _________, державний номер ________________ рухався по вул. ____________, що у м. Львові зі швидкістю в межах 55-60 км/год згідно приладу для вимірювання швидкості руху на моєму транспортному засобі позаду іншого автомобіля.   Читати далі…

Зразок позову та скарги щодо оскарження дій інспектора ДАІ


Жовківський районний суд

80300, м. Жовкла  вул. Гагаріна, 3а

Позивач:

Лака _____________________

80300, м. Жовкла  вул. ________________________

тел. _______________________

Відповідачі:

посадова особа – Інспектор ДПС Жовківського взводу старший сержант

______________________________________ПІБ

80300, м. Жовкла  вул. С. Петлюри, 56

Управління ДАІ ГУ МВС України у Львівській області

79053, м. Львiв, вул. Перфецького, 19.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про скасування Постанови №_____________ від ___.06.2009р.

по справі про адміністративне правопорушення

(в порядку адміністративного судочинства)

Я, Лака _____________, паспорт КВ ______, ідентифікаційний номер ______________, ____.06.2009р. керуючи автомобілем  ____________, державний номер ___________, рухався с с. Липник Жовківського району Львівської області по дорозі до села Заглина зі швидкістю в межах 75 км/год згідно приладу для вимірювання швидкості руху на моєму транспортному засобі позаду іншого автомобіля.

Був зупинений працівником ДАІ __________________. Після зупинення попросив пояснити причину зупинення. Зі слів працівника ДАІ я перевищив встановлену швидкість.   Читати далі…

Зразок позову до суду про виплату допомог матерям


Позивач: …………Галина Михайлівна, 19…..р.н.
Індекс с…………… вул…………….

Відповідач: Управління праці та соціального
Захисту населення
…………….. вул. …………………..

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання дій неправомірними і виплату державної допомоги
(в порядку ст.ст. 17, 104 КАС України)

Я, ……………… Галина Михайлівна, є матір’ю двох дітей ………………………… – ……….. р.н., ……………………….. – 04.03.2007 р.н.). З ………………….. року перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку, на основі Наказу № ……. від ………….2007 року по ……………………. та в порядку, що визначено Кзпп України та ЗУ «Про відпустки», що визначається відповідно до ст..ст.1,13,14,15 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст..43 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», ст.ст. ЗУ «Про Державний бюджет України на 2006, 2007, 2008, 2009 роки».   Читати далі…

Заява про видачу справи для ознайомлення


До ______________ міськрайонного суду
_________________області

Ковальчук Романа Миколайовича,
який проживає за адресою: вул. Короленка, буд. 171,
кв. 167, м.  ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заява про видачу справи для ознайомлення

Прошу видати мені для ознайомлення цивільну справу №2-34/05 за моїм позовом до Ковальчук Надії Іванівни про поділ спільного майна подружжя.

„____”___________200__р.                       ____________Ковальчук Р.М.

Заява про видачу копії рішення суду


До ______________ міськрайонного суду
_________________області

Жорова Анатолія Івановича,
який проживає за адресою: вул. Дзержинського,буд. 56,
кв. 245, м.  ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заява про видачу копії рішення суду

У відповідності з ч. 2 ст. 222 ЦПК України прошу видати мені копію рішення ______________ міськрайонного суду від 15 травня 2005 року у справі №2-59/04 за моїм позовом до Жорової Марини Олегівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

„___”___________200__ р.                         ______________Жоров А.І.

Заява про видачу дублікату виконавчого листа


До ______________ міськрайонного суду
_________________області

Валькової Марини Петрівни,
яка проживає за адресою: вул. Ушинського, буд. 192,
м.  ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заява про видачу дублікату виконавчого листа

20 березня 2000 року ______________міський суд ______________ області ухвалив рішення у справі №2-145/00  за моїм позовом до Валькова Сергія Павловича про стягнення на мою користь аліментів на утримання сина
Після ухвалення зазначеного рішення я отримала виконавчий лист, однак по дорозі до дому втратила його.   Читати далі…

Скарга


____________________________________
____________________________________
____________________________________
(назва органу, до якого подається скарга)

____________________________.,
(ПІБ скаржника)

що проживає за адресою:
____________________________
________________________________

Скарга

_________________________ на підставі ст.1 Закону України „Про звернення
(число,місяць,рік подання)
громадян” від 02.10.1996 року, яка гарантує право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, мною до ________________________була подана
(назва органу)
________________________, яка відповідає усім вимогам, передбаченим
(назва документу)    Читати далі…

Скарга на дії державного виконавця


До ______________ міськрайонного суду
_________________області

Заявник:            Геращенко Олег Миколайович,
який проживає за адресою: вул. Карла Маркса, буд. 126,
кв. 39, м.  ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заінтересована        Відділ державної виконавчої служби
особа:                   ____________ міського управління юстиції
вул. Онуприенко, буд. 17,     м.  ______________
______________ обл., поштовий індекс _____

Скарга на дії державного виконавця

24 грудня 1998 року ____________ міський суд ухвалив рішення про стягнення з ____________ міського відділу освіти на мою користь заборгованості по виплаті мені надбавки за вислугу років  за 1997-1998 р. в сумі 1074 гр. 10 коп. і допомоги на оздоровлення за 1998 рік в сумі 155 гр. 69 коп.    Читати далі…

Позовна заява про поновлення пропущеного строку та про стягнення недоплаченої щомісячної соціальної допомоги (діти війни)


До Окружного  адміністративного суду

______________  області
Адреса: ______________

Позивач:
Особа_1,
адреса проживання: __________
індекс: ___­­­­­­­______
тел. __________________________

Відповідач:
Управління Пенсійного фонду
України в _________ районі м.________
адреса: _________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення пропущеного строку та
про стягнення недоплаченої щомісячної соціальної допомоги

Я, Особа_1, 1937  року народження, відповідно до статті 1 Закону України № 2195- IV від 18 листопада 2004 року “Про соціальний захист дітей війни” є дитиною війни.
Згідно зі статтею 6 зазначеного Закону з першого січня 2006 року мені повинна виплачуватися щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. У 2006-2007 роках така допомога мені не виплачувалась, а у  2008-2009  роках виплачувалась у неповному обсязі.   Читати далі…

Зразок заяви в прокуратуру


Прокурору _______ району м. ________

раднику юстиції

__________________ (П.І.П прокурора)

Особи_1,

адреса проживання: __________

тел. _________________________

Заява (в прокуратуру)

Шановний, _____________! Звертаюся до Вас із надією на допомогу. З 2008 року ________ районним судом розглядається цивільна справа за моїм позовом до Особи_2 про стягнення суми боргу за договором позики. На підтвердження того, що договір позики нібито не укладався відповідач у якості доказу подав консультативний висновок приватного підприємства «Медичний центр __________» від «__»_______ року. В якому зазначено, що Особа_2 в період з «__»________ р. по «__»_______ р. проходив лікування в даному закладі. Але в зазначений у консультативному висновку період часу відповідач ніде не лікувався і мені це достовірно відомо, бо ми з ним часто спілкувалися. Вважаю, що даний консультативний висновок, оригінал якого знаходиться в матеріалах цивільної справи, виданий незаконним шляхом і вже після того, як я звернулася з позовом до суду у 2008 році. Для цього маю наступні підстави:   Читати далі…

Зразок заяви про апеляційне оскарження рішення суду та окремої ухвали


До палати з цивільних справ

Апеляційного суду Полтавської області

36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 18

Позивача: Особа_1,

адреса: __________________

індекс: ____________

тел. ______________

Заява про апеляційне оскарження

рішення Машівського районного суду Полтавської області та окремої ухвали від 30.07.2009 р.

Цією заявою повідомляю, що рішення Машівського районного суду Полтавської області від 30.07.2009 р., а також окрему ухвалу по цивільній справі за позовом Особи_1 до Особи_2 про стягнення суми боргу за договором позики я буду оскаржувати в апеляційному порядку. Апеляційна скарга буде подана у 20-денний строк, відповідно до закону.

Дата                                                                                                                  Підпис

Скарга на постанову судді по справі про адміністративне правопорушення


Голові ________ апеляційного адміністративного суду

Лютого Петра Даниловича,
який проживає за адресою: вул. Леніна, буд. 189,
кв. 234, м. ____________  ____________ обл.,
поштовий індекс _____

Скарга  на постанову судді по справі про адміністративне правопорушення

15 вересня 2001 року мене прийняли на роботу заготівельником у ВАТ «Полісся» м. ____________ ____________ області.
11 травня 2004 року я намагався викрасти з зазначеного товариства 2 кг. копченої ковбаси вартістю 26 гр., однак був затриманий співробітниками міліції і охорони.
Оскільки мої дії містили в собі склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 51 КпАП України особи, які затримали мене склали відповідний протокол і разом з іншими документами направили його на розгляд до ____________міськрайонного суду.  Читати далі…