Skip to content

Заява голові суду про неналежне виконання суддею адміністративного суду своїх обов’язків

14.11.2010

Заява № 1. если судья никак не «розродится» постановой, и не выдает вам ее на руки

Заява № 2. если судья немотивированно затягивает рассмотрение иска (более 2 месяцев)

Шаг 1 – заявление на имя председателя суда

Заява № 1                                                                                                          Голові суду…

адреса

……………

(від кого)….

для тех, кто приемлет  более жесткий вариант, то

Копія: Комітет з питань правової політики Верховної Ради України

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5, Телефон для уточнений :   +3…

E-Mail: vasyl.onopenko@rada.gov.ua

Копія: Парламентська асамблея Європейської Співдружності

PACE – Council of Europe Parliamentary Assembly
F-67075 Strasbourg Cedex – http://assembly.coe.int
pace.com@coe.int –    +33 3 88 41 3193    –    +33 3 88 41 2776

Копія: Рада Європи

Access to the Council of Europe – Standard

Avenue de l’Europe
67075 Strasbourg Cedex
Tel.   +33 (0…

Шановний пане Голово!

Я, П. І. Б. маю право заявити про карний злочин, який саме зараз здійснюється стосовно мене: а саме, позбавлення  мене, як громадянки України, конституційного права на ефективний судовий захист моїх прав, свобод та інтересів від  порушень  органами державної   влади,   органами   місцевого самоврядування,   їх   посадовими  і  службовими  особами.Адже ще … 2009 року, мною, до …  районного суду м. …, було направлено адміністративний позов про…(назва вашого позову).Позов було прийнято до провадження і розглядався суддею П. І. Б.Розгляд справи по суті відбувся…Закінченням судового розгляду стала дата…

Проте, і до сьгоднішнього дня я не отримала рішення суду щодо мого адміністративного позову. Через це я втрачаю можливість захищати свої конституційні права у вищестоящему суді.

Нагадую Вам, пане Голово, що згідно, ст. 160 Кодексу Адміністративного судочинства,       суд  приймає  постанову  іменем  України   негайно   після закінчення судового розгляду.   У  виняткових  випадках  залежно  від  складності   справи складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більше ніж п’ять днів з дня  закінчення  розгляду  справи.  При цьому  вступна  та резолютивна частини постанови підписуються всім складом суду,  проголошуються в тому  самому  засіданні,  в  якому закінчився розгляд справи, і приєднуються до справи.   

Проте:

1) Суддя П. І. Б. не звертає уваги на необхідність  чіткого  і  неухильного дотримання норм КАС  України щодо  своєчасного  вирішення  питань належного  складання   та   оформлення   судових   рішень.

2) За цей час суддя П. І.Б. так і не забезпечив ефективного судового захисту моїх прав, як громадянки України, свобод та інтересів від  порушень  органами державної   влади,   органами   місцевого самоврядування,   їх   посадовими  і  службовими  особами,  що становить завдання судді його, як судді, який здійснював судочинство за адміністративним позовом, відповідно до частини першої статті 2 КАС України;

На неприпустимість подібних порушень, що вкрай негативно позначаються на оперативності  та якості здійснення правосуддя, звернуто увагу у Постанові Президії Верховного суду України, Президії Ради суддів України від 03.04.2009  N 7 «Про стан здійснення судочинства адміністративними судами».

Або ж судді П. І. Б. невідомо про цю Постанову, що свідчить про неналежний  рівень організації його діяльності та професіоналізму,  у результаті чого цей суддя не повною мірою забезпечує здійснення правосуддя, або ж він її проігнорував.

Таким чином, я наголошую на невиконанні суддею своїх обов’язків, визначених статтею 6 Закону України “Про статус суддів”  – дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності.

Пане Голово!

Поруч з вами працює людина, яка відмовляється виконувати свої посадові обов’язки – здійснювати правосуддя. Своїми діями вона кидає тінь на весь колектив, який перебуває у Вашому адміністративному підпорядкуванні. А також ставить у незручне становище усю нашу державу, яка заявила про свій європейський вибір і одночасно, у особі свого службовця, топчеться по правах громадян, зокрема, Праві на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Тож, з метою реализації моїх конституційних прав, я вимагаю закликати до порядку суддю ввіреного вам суду.

Інакше я буду змушена звернутися до відповідної ради суддів з ініцююванням питання про дисциплінарну відповідальність судді П. І. Б., який систематично і грубо  допускав  порушення  норм  матеріального та процесуального права.

число          підпис

Заява № 2

Голові .. суду

Адреса …

(від кого)

Шановний пане Голово!

Я, П. І. Б., маю право заявити про карний злочин, який саме зараз здійснюється стосовно мене: а саме, позбавлення  мене, як громадянки України, конституційного права на ефективний судовий захист моїх прав, свобод та інтересів від  порушень  органами державної   влади,   органами   місцевого самоврядування,   їх   посадовими  і  службовими  особами.

Адже ще … 200. року, мною, до … суду, було направлено адміністративний позов про …. (назва вашого позову)

Позов прийнято до провадження і розглядається суддею П. І. Б.

Попереднє слухання (№ 1, 2 і т. п..) відбулося … 200. року.

Основне слухання (№ 1, 2 і т. п.) відбулося …  200. року.

Чергове слухання призначене на…

Тобто, на сьогоднішній день мій позов до …суду «розглядається» вже понад  … місяців.

Нагадую Вам, пане Голово, що згідно, ст.122 Кодексу Адміністративного судочинства,  адміністративна  справа  має  бути  розглянута  і вирішена протягом розумного строку,  але  не  більше  двох  місяців  з  дня відкриття  провадження  у  справі.

Проте:

1) Суддя П. І. Б. ,  не звертає увагу  на необхідність  чіткого  і  неухильного дотримання норм КАС  України щодо  вирішення справ   протягом   розумного   строку.

2) За цей час суддя П. І.Б. так і не забезпечив ефективного судового захисту моїх прав, як громадянки України, свобод та інтересів від  порушень  органами державної   влади,   органами   місцевого самоврядування,   їх   посадовими  і  службовими  особами,  що становить завдання судді його, як судді, який здійснював судочинство за адміністративним позовом, відповідно до частини першої статті 2 КАС України;

На неприпустимість подібних порушень, що вкрай негативно позначаються на оперативності  та якості здійснення правосуддя, звернуто увагу у Постанові Президії Верховного суду України, Президії Ради суддів України від 03.04.2009  N 7 «Про стан здійснення судочинства адміністративними судами».

Або ж судді П. І. Б. невідомо про цю Постанову, що свідчить про неналежний  рівень організації його діяльності та професіоналізму,  у результаті чого цей суддя не повною мірою забезпечує здійснення правосуддя, або ж він її проігнорував.

Таким чином, я наголошую на невиконанні суддею своїх обов’язків, визначених статтею 6 Закону України “Про статус суддів”  – дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності.

Пане Голово!

Поруч з вами працює людина, яка відмовляється виконувати свої посадові обов’язки – здійснювати правосуддя. Своїми діями вона кидає тінь на весь колектив, який перебуває у Вашому адміністративному підпорядкуванні. А також ставить у незручне становище усю нашу державу, яка заявила про свій європейський вибір і одночасно, у особі своєго службовця, топчеться по правах своїх громадян, зокрема, Праві на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Тож, з метою реализації моїх конституційних прав, я вимагаю закликати до порядку суддю ввіреного вам суду.

Інакше, я буду змушена звернутися до відповідної ради суддів  з ініціюванням питання про дисциплінарну відповідальність судді П. І. Б., який систематично і грубо  допускав  порушення  норм  матеріального та процесуального права.

Число                                      підпис

Шаг 2 – если в результате шага 1 нет  желаемых последствий, пишем жалобу в соответствующую Раду судей (відповідні ради суддів і кваліфікаційні комісії суддів загальних  судів  здійснюють свою  діяльність  у  центрах  апеляційних  округів):

А) или напрямую при наличии адреса

Б) или через министерство юстиции  http://www.minjust.gov.ua/0/19398

(спаибо Natalina за подсказку)

Если в шаге 2 вы избрали вариант А, то основу заявления можно взять с сайта Министерства юстиции, и в конце заявления можно написать:

На підставі викладеного, керуючись ст. 77, 79, 82, 97, 98, 100 Закону України «Про судоустрій України», ст.6 Закону України “Про статус суддів”, п. 11, 12 (в случае, если вы выбрали заявление № 1, то вместо п. 11, 12, следует употребить п. 4 Постановы) Постанови Президії Верховного суду України та Президії Ради суддів України від 03.04.2009  N 7 «Про стан здійснення судочинства адміністративними судами»,

прошу Раду суддів:

дотриматися  строку  розгляду та надати повну письмову відповідь на мою заяву, яка стосується неналежного виконання суддею адміністративного суду своїх обов’язків.

Для ведома:

Сроки рассмотрения завлений согласно Закону Украины «Про судоустрій України»:

Стаття 79. Засідання кваліфікаційної комісії суддів

1. Кваліфікаційна  комісія  суддів проводить свої засідання в
міру необхідності,  але не пізніш як у  двомісячний  термін  після
надходження до комісії відповідної заяви чи подання.

Стаття 82. Прийняття рішення кваліфікаційної комісії суддів

5. Копія  рішення  (висновку)  кваліфікаційної комісії суддів
протягом  семи  днів  надсилається   особі,   за   поданням   якої
вирішувалося питання, та особі, щодо якої вирішувалося питання.

Стаття 100. Рішення у дисциплінарній справі судді

5. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше
шести   місяців  після  виявлення  дисциплінарного  проступку,  не
враховуючи часу тимчасової непрацездатності або перебування  судді
у  відпустці.

Advertisements
Напиши коментар

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: