Skip to content

Проект Постанови про скасування Постанови Верховної Ради України "Про обрання судді Верховного Суду України"

01.02.2010

Голова Верховного Суду України особисто, своїми непрофесійними діями, нехтуючи волею Президії Вищого адміністративного суду України, Ради суддів адміністративних судів України та Конференції суддів адміністративних судів, які у відсутність встановленого законом порядку призначення суддів на адміністративні посади і звільнення з цих посад висловили довіру Пасенюку О.М., призначивши його після спливу терміну повноважень Голови Вищого адміністративного суду України виконуючим обов’язки голови цього суду, намагається дезорганізувати роботу суду та узурпувати судову владу в свої руки. 

Проект
вноситься народними депутатами
В.А. Бондиком, В.В. Колесніченком

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про скасування Постанови Верховної Ради України «Про обрання судді Верховного Суду України»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Скасувати Постанову Верховної Ради України від  17 жовтня 2002 року № 185-IV «Про обрання судді Верховного Суду України».

Голова Верховної Ради

України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Постанови Верховної Ради України «Про скасування Постанови Верховної Ради України «Про обрання судді Верховного Суду України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Постанови

Підставою для внесення даного проекту Постанови Верховної Ради України є ситуація, яка, наразі, склалася у судовій системі і є особливо небезпечною під час виборчого процесу.

Відповідно до Конституції України Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Однак, це не дозволяє Голові найвищого судового органу судів загальної юрисдикції вчиняти відкритий тиск на суддів та суди.

Голова Верховного Суду України особисто, своїми непрофесійними діями, нехтуючи волею Президії Вищого адміністративного суду України, Ради суддів адміністративних судів України та Конференції суддів адміністративних судів, які у відсутність встановленого законом порядку призначення суддів на адміністративні посади і звільнення з цих посад  висловили довіру Пасенюку О.М., призначивши його після спливу терміну повноважень Голови Вищого адміністративного суду України виконуючим обов’язки голови цього суду, намагається дезорганізувати роботу суду та узурпувати судову владу в свої руки.

Низка рішень, прийнятих суддями під впливом Голови Верховного Суду України, за декілька годин до початку голосування, з порушеннями чинного законодавства України, могли призвести до зриву виборчого процесу. Судді постійно знаходяться під тиском з боку Голови Верховного Суду України та керівництва Ради суддів України.

Під час виборчого процесу, який характеризується особливим загостренням боротьби між кандидатами на пост Президента України вкрай важлива чітка робота всієї системи судів в межах чинного законодавства на засадах принципу верховенства права. З огляду на події, що сталися в судовій гілці влади, за останній місяць чітко простежується намагання політичних сил шляхом спонукання до прийняття незаконних рішень та використання судів досягти своєї мети. У відповідності з чинним законодавством, до компетенції адміністративних судів віднесено вирішення ключових спорів, пов’язаних з виборчим процесом. Стабільна робота адміністративних судів вкрай важлива для забезпечення основних конституційних прав громадян обирати і бути обраним. Голова Вищого адміністративного суду України неодноразово звертався до Верховної Ради України, Президента України, Генерального прокурора України з проханням розглянути ситуацію, яка склалася у Вищому адміністративному суді України та вжити заходів на відновлення принципу незалежності суду та суддів.

Саме бажання захистити суддів від будь якого впливу як зовнішнього так і впливу зсередини судової системи було підставою задля внесення зазначеного проекту Постанови Верховної Ради України.

Такі дії Голови Верховного Суду України спрямовані виключно на дестабілізацію роботи судової системи в угоду інтересам певних осіб  мають бути припинені. Саме тому, народні депутати України вкотре вирішили повернутися до питань, які у 2007 році розглядала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань з’ясування обставин прийняття Радою суддів України рішення про призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад. Так, у попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27 червня № 1221- IV наведено результати вивчення питання щодо законності обрання Онопенка В.В. суддею Верховного Суду України безстроково. За результатами розгляду вищенаведених порушень чинного законодавства України, Верховна Рада України доручила відповідному Комітету з урахуванням матеріалів Тимчасової слідчої комісії звернутися до Вищої ради юстиції щодо порушення суддею Верховного Суду України Онопенком В.В. присяги судді. Крім того, до Вищої ради юстиції з цього ж приводу неодноразово звертався Заступник Генерального прокурора України з пропозиціями про звільнення Онопенка В.В. з посади судді.

Підставою для вищенаведеного був той факт, що Постанову Верховної Ради України від 17 жовтня 2002 року № 185-IV «Про обрання судді Верховного Суду України», якою Онопенка В.В. було обрано суддею Верховного Суду України було прийнято з порушенням вимог закону.

Так, обрання Онопенка В.В. у жовтні 2002 року суддею Верховного Суду України безстроково супроводжувалось грубими порушеннями чинного законодавства.

Згідно з інформацією архівної справи №06-1/3-1, яка містить документи про розробку Постанови Верховної Ради України від 17 жовтня 2002 року № 185-IV «Про обрання судді Верховного Суду України» , на момент обрання, Онопенко В.В. більше 11 років не був суддею. Відповідно до частини четвертої статті 91 Закону України «Про судоустрій України» особи, з часу звільнення яких з посади минуло більше п’яти років перед обранням на посаду зобов’язані здавати кваліфікаційний іспит. Однак, інформація щодо складання ним такого іспиту у матеріалах відсутня.

Водночас, відповідно до частини першої ст.61 Закону України «Про судоустрій України», судді обираються Верховною Радою України за поданням Голови Верховного Суду України (голови відповідного вищого спеціалізованого суду).

Всупереч вимогам Закону України «Про судоустрій України», Онопенка В.В. було обрано Верховною Радою України на підставі листа Голови Верховного Суду України В.Ф. Бойка (вих.4/398 від 11.10.2002р.). Зазначений лист не пройшов відповідних реєстраційних процедур у Верховній Раді України, не містить навіть вхідного номеру Верховної Ради України. Текст такого листа також не відповідає вимогам чинного законодавства України. Окрім того, у нижньому колонтитулі листа Голови Верховного Суду України міститься примітка «D\Мої документи\list\онопенко.doc», що може означати, що даний документ щодо обрання Онопенка В.В. суддею безстроково було надруковано на комп’ютері самого ж  Онопенка В.В.

В поданні Комітету Верховної Ради України з питань правової політики зазначено, що Комітет розглянув зазначене питання на підставі подання Верховного Суду України. Таке подання в матеріалах особової справи відсутнє. В матеріалах архівної справи зазначеної постанови також відсутня декларація про доходи за останній рік Онопенка В.В.

Висновок Вищої кваліфікаційної комісії суддів України також не відповідає вимогам чинного законодавства України, оскільки не завірений належним чином, у ньому відсутні підписи членів цієї Комісії, що викликає сумніви. Що таке питання дійсно розглядалося на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії. Окрім того, частина перша статті 61 Закону України «Про судоустрій України» визначає, що судді обираються Верховною Радою України безстроково на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Таким чином, правова природа висновку Кваліфікаційної комісії суддів України замість рекомендації – не відома. Жодним чином не завірена і довідка про роботу в минулому Онопенка В.В.

Відповідно до вимог ч.2 ст.127 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про статус суддів» професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Постанови Верховної Ради України, у тому числі і постанови про обрання суддів набирають чинності з моменту прийняття, відповідно, починаючи з 16 жовтня 2002 року включно, Онопенко В.В. набув статусу професійного судді та мав виконувати відповідні вимоги щодо несумісності.

І знову ж таки – порушення чинного законодавства. З невідомих підстав, Онопенко В.В. продовжував виконувати повноваження народного депутата України – Голови Комітету Верховної Ради України впродовж до 5 жовтня 2006 року. Майже чотири роки нинішній Голова Верховного Суду України зухвало порушував Конституцію України та чинне законодавство України.

Окрім того, саме той період, 29 вересня 2006 року Онопенка В.В. було обрано на посаду Голови Верховного Суду України. Хоча відповідно до Регламенту Пленуму Верховного Суду України, затвердженого Постановою Пленуму Верховного Суду України від 10 червня 2002 року № 7, Голова Верховного Суду України обирається з числа суддів Верховного Суду України, на цю посаду було обрано Онопенка В.В., який на той час все ще перебував народним депутатом України та Головою Української соціал-демократичної партії.

Іншими словами, з огляду на вищенаведені порушення, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики не мав жодних законних підстав приймати до розгляду документи щодо обрання Онопенка В.В. суддею Верховного суду України. Документи, оформлені з порушенням Закону підлягали поверненню.

Однак, можливо через те, що Головою Комітету Верховної Ради України з питань правової політики у той час був особисто Онопенко Василь Васильович, зазначені матеріали були прийняті, розглянуті на засіданні Комітету та передані на розгляд Верховної Ради України.

Зазначимо також, що під час розгляду питання обрання
Онопенка В.В. суддею Верховного Суду України безстроково на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України, народних депутатів України також не було проінформовано про невідповідність матеріалів щодо обрання Онопенка В.В. вимогам чинного законодавства України.

Іншими словами, народних депутатів України було дезінформовано, і, як наслідок – відбулася підміна фактичного волевиявлення народних депутатів України.

З огляду на вищевикладене, Постанова Верховної Ради України від 17 жовтня 2002 року № 185 «Про обрання судді Верховного Суду України» прийнята з порушенням чинного законодавства України, всупереч Конституції України, а відтак, підлягає скасуванню як незаконна.

2. Цілі й завдання прийняття Постанови

Метою прийняття даного проекту Постанови є приведення актів Верховної Ради України у відповідність з діючим законодавством України та збереження принципу незалежного функціонування судової системи.

3. Загальна характеристика і основні положення Постанови

Проектом Постанови Верховної Ради України пропонується скасувати Постанову Верховної Ради України від  17 жовтня 2002 року
№ 185-IV «Про обрання судді Верховного Суду України» як таку,  що не відповідає Конституції і законам України.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного регулювання

Питання зазначені у даній Постанови Верховної Ради України Конституцією України та Законом України «Про судоустрій України».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація норм Постанови не потребує витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Закону

Прийняття даної Постанови сприятиме покращенню функціонування судової системи України.

Народний депутат України                                     В.А. БОНДИК

В.В. КОЛЕСНІЧЕНКО

Advertisements

From → Без категорії

Напиши коментар

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: