Skip to content

Заходи впливу. На наступному засіданні ВККС на людей у мантіях чекатиме «суворий допит»

31.01.2010

Подарунок на свята від Вищої кваліфікаційної комісії суддів у вигляді рекомендацій для безстрокового обрання отримало лише двоє служителів Феміди. Члени ВККС, які зібралися на черговому засіданні 14 січня, у старий Новий рік, схвалили кандидатуру Раїси Ханової на обрання безстроково до Вищого адміністративного суду, а Ярослава Головачова — до Апеляційного суду м.Києва. Одного служителя Феміди визнали таким, в якого закінчився строк повноважень, а чотирьох відправили додому підучити законодавство.

Розглядати не можна повертати

Віталій Бойко. Шановні члени комісії, нам потрібно визначитися з питанням щодо можливості розгляду ВККС матеріалів, які надходять з Вищого адміністративного суду за підписом Олександра Пасенюка. Матеріали Ради суддів у вас є. Якою буде наша позиція з цього питання?

В.Бойко. Чи ми погодимося з тією ситуацією, яка склалася: після закінчення строку повноважень суддя, який перебуває на ад­мінпосаді, призначає себе на цю посаду і продовжує виконувати свої обов’язки? Чи, навпаки, погодимося з думкою РСУ, що після закінчення терміну повноважень голови його обов’язки виконує заступник.

Микола Пінчук. Думаю, що РСУ прийняла правильне рішення, оскільки воно ба­зується виключно на законі.

Яро­слав Романюк. Строк перебування на посаді голови ВАС в О.Пасенюка сплив 22.12.2009. Після цієї дати він автоматично втрачає право виконувати обов’язки, а також не є органом, передбаченим законом, який призначає на адмінпосаду.

Ігор Самсін. Якщо ми приймаємо таку принципову позицію, то во­на повинна стосуватися всіх. Припинилися адміністративні повноваження судді, значить, він не має права звертатися до нашого органу з поданнями. Є закон, і нам потрібно його дотримуватися: немає голови — є заступник, немає заступника — є старший суддя.

В.Бойко. Значить, ми приймаємо таке рішення: матеріали, підписані О.Пасенюком як головою ВАС після 22.12.2009, не роз­глядати, повертати у зв’язку з відсутністю в нього повноважень. Розглядаємо наступне питання.

Корпоративна заковика

Ігор Васищак. Пропонується для обрання безстроково суддею Господарського суду Запорізької об­ласті кандидатура Володимира Соловйова. Загальний стаж роботи в галузі права 21 рік, зокрема на посаді служителя Феміди — 5 років, має ІІІ кваліфікаційний клас. За даними Вищої ради юстиції та РСУ, скарг на суддю не надходило. Розглядав справи, які виникають із податкових відносин. Нині В.Соловйов працює в колегії, яка спеціалізується на розгляді справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, а також тих, що випливають з корпоративних відносин. Суддя розглянув 2537 справ, оскаржено 292 процесуальні документи, 56 — скасовано або змінено.

Володимире Миколайовичу, у вашій довідці за­значено, що ви до 2010 року ще розглядали справи, пов’язані з податковими від­носинами.

В.Соловйов. Так, і в цьому році ще розглядав.

І.Васищак. Ви не передали ці справи до адмінсуду?

В.Соловйов. Запорізький окружний адмінсуд почав розглядати справи лише з 27.12.2008. Наш суд з 1.01.2009 припинив приймати позовні заяви, які розглядаються в порядку КАС.

Микола Мельник. Які справи підвідомчі господарському суду?

В.Соловйов. Це зазначено у ст.12 ГПК: справи між господарюючими суб’єктами з приводу недійсності угоди, корпоративні спори…

Я.Романюк. Фізична особа оспо­рює в суді дого­вір, укладений у процесі ма­лої приватизації. Це належить до компетенції господарського суду?

В.Соловйов. Фізична особа? Думаю, ні.

Я.Романюк. Чому? Пригадайте. Це мала приватизація.

В.Соловйов. У гос­по­дар­ському су­ді розглядаються справи за участю фізичних осіб, коли вони подають позови, які стосуються корпоративних спорів.

Я.Романюк. Учасник господарського товариства звертається до суду з позовом до цього ж товариства про розірвання договору оренди транспортного засобу. Ця справа підлягає до розгляду в цивільному чи господарському суді?

В.Соловйов. У господарському.

Я.Романюк. Чому?

В.Соловйов. Тому що спори між учасниками господарського товариства… Це, наприклад, спори про звільнення…

Я.Романюк. Це спори між учасником і господарським товариством, які ви­пливають з корпоративних відносин. А я вам кажу про інші випадки, не про корпоративні відносини. Оспорюється договір оренди транспортного засобу. Це корпоративні відносини?

В.Соловйов. Ні.

Я.Романюк. Підлягає до розгляду в господарському суді?

В.Соловйов. Не підлягає.

І.Васищак. Що ви розумієте під корпоративними відносинами?

В.Соловйов. Про це йдеться у ст.12 ГПК.

Я.Романюк. Визначення корпоративних відносин міститься не у ст.12. Що таке корпоративні відносини?

В.Соловйов. Спори між учасником товариства і товариством…

Я.Романюк. Скажіть, в якому кодексі міститься визначення корпоративних відносин.

В.Соловйов. У господарському.

І.Васищак. Статтю не пам’ятаєте?

В.Соловйов. Шановні члени комісії, в мене жодної справи щодо корпоративних відносин не було.

І.Васищак. Ви ж підписували свою характеристику, а в ній зазначено: справи стосовно корпоративних відносин. І готуйтеся уважніше, бо це ж комісія.

В.Бойко (після обговорення кандидатури судді в закритому режимі). Комісія вирішила відкласти роз­гляд питання про надання вам рекомендацій. Перегляньте ще раз законодавчі акти. Через місяць ми вас повторно викличемо і допитаємо суворо.

Помилятися можна, але не всім

Олександр Ільков. Є подання стосовно безстроко­вого обран­ня суддею Володимирецького райсуду Рів­ненської області Віталія Поровського. Має 5-річний суддівський стаж, ІV кваліфклас. Розглянув понад 6 тис. справ (переважно про адмі­ністративні правопорушення). Скасовано 63 рі­шення, зокрема 12 вироків і постанов у кримінальних справах, 37 рішень у цивільних, 13 постанов у адмінсправах, одна — стосовно адміністративних порушень. Основною причиною скасувань було неправильне застосування матеріального та процесуального права. У судді дуже високий показник скасованих рішень відносно оскаржених. У деяких випадках майже 100% (кри­мінальні справи: у 2007 ро-ці оскаржено вироки щодо 2 осіб, скасовано щодо 2, у 2008-му оскаржено щодо 7 осіб, скасовано щодо 5; ци­вільні справи: у 2005 році оскаржено 10 рі­шень, скасовано 8, змінено 2. — Прим. ред.). Ві­таліє Анатолійовичу, чим ви зможете це пояснити?

В.Поровський. Помилився…

В.Бойко. Характер помилок буває різним. Вони можуть виникати і через складність правовідносин, і за інших обставин.

О.Ільков. Справи за КАС розглядаєте?

В.Поровський. Так.

О.Ільков. Які справи підсудні місцевим судам як адмінсудам з виборчого процесу?

В.Бойко (після мовчання судді). Яку категорію справ узагалі розглядають місцеві суди?

В.Поровський. Я роз­глядав кримінальні, ци­вільні…

Я.Романюк. Суди розглядають позови щодо неточностей у виборчих списках?

В.Поровський. Так.

Я.Романюк. Ви розглядаєте кримінальну справу за ст.286, у процесі розгляду якої встановили, що підсудний не має права керування транспортним засобом. Обираючи міру покарання, чи призначите ви йому додаткове покарання у вигляді позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів?

В.Поровський. Якщо підсудний не має водійських прав, то його не можна позбавити права керувати автомобілем.

Микола Патрюк. Які є підстави для позбавлення батьківських прав?

В.Поровський. По­збавляють батьківських прав тих, хто зловживає спиртним, наркотиками, не приділяє належної уваги дитині, примушує її жебракувати, скоює злочин проти дитини.

Я.Романюк. Сама неповнолітня дитина може порушити в суді справу про позбавлення батьківських прав свого батька?

В.Поровський. Якщо дитині виповнилося 14 років.

Я.Романюк. Дайте визначення поняттю «неповнолітня дитина».

В.Поровський. Це дитина, яка не досягла 18-річчя.

Я.Романюк. В якому віці дитина є малолітньою, а в якому — неповнолітньою?

В.Поровський. Малолітня — до 14 років, неповнолітня — від 14 до 18.

Я.Романюк. Питання було таке: чи може неповнолітня дитина вимагати позбавлення батьківських прав щодо себе?

В.Поровський. Ні, не може.

В.Бойко (після голосування в закритому режимі). Комісія вирішила, що вас не можна рекомендувати на обран­ня суддею безстроково.

Любиш судити — люби й писати

На засіданні було вирішено, що двоє суддів — Тамара Грищенко і Василь Ключкович, які претендують на посади в Київському апеляційному адмінсуді, складатимуть кваліфікаційний іспит повторно через два місяці. Після 15-хвилинного мозкового штурму суд­дів члени комісії залишились незадоволеними рів­нем їхніх знань.

Також члени ВККС обговорили скаргу голови Ради суддів Київської області Віктора Габрієля на рішення кваліфкомісії загальних судів Київського апеляційного округу щодо відмови в порушенні дисциплінарних проваджень стосовно судді Васильківського міськра­йонного суду Київської області Олександра Пироженка. Вони вирішили, що їхньому органу не підвідомчий розгляд цієї скарги.

На засіданні було роз­глянуто подання члена РСУ Олексія Черновського (голова Апеляційного суду Чернівецької області. — Прим. ред.) щодо притягнення судді Апеляційного суду Чернівецької області Наталії Половінкіної до дисциплінарної відповідальності.

Я.Романюк пояснив: суть справи зводиться до того, що служителька Фемі­ди системно порушує строки, відведені для відкриття провадження, призначення справи до розгляду в апеляційному суді, розгляду справи, виготовлення судового рішення.

«Наприклад, в поданні зазначено, що станом на 1.11.2009 судді Н.Поло­вінкіній у 2009 р. у порядку черговості було передано для розгляду 74 цивільні справи. У 5-денний строк після розгляду справи судом нею були оформлені рішення лише в 9 справах із 74. Такі порушення мають системний характер; вони були вже предметом розгляду президії апеляційного суду, яка своєю постановою від 24.10.2008 зменшила Н.Половінкіній розмір премії на 25%. Ці порушення призводять до неодноразових скарг громадян на дії судді. Такі обставини спонукали члена РСУ О.Черновського звернутися з поданням до ВККС», — доповів Я.Романюк.

Н.Половінкіна була присутня на засіданні комісії, також прибув представник п. Черновського, його перший заступник Іван Чміль. Проте ВККС вирішила, що останній виступати не може, оскільки не має стосунку до РСУ.

Н.Половінкіна пояснила, що в неї певний час були проблеми зі здоров’ям, проте вона пройшла лікування, нині строків не порушує, всю «заборгованість» ліквідувала.

Я.Романюк звернув увагу судді на те, що у ст.209 ЦПК зазначено: якщо суд виголосив лише вступну і резолютивну частини, то не пізніше 5-денного терміну повинно виготовитися пов­не рішення. У цій же статті говориться, що процедура виголошення лише вступної та резолютивної частин рішення можлива у виняткових випадках, в особливо складній категорії справ.

У свою чергу служителька Феміди зауважила, що в їхньому суді склалася така практика: виголошувати вступну і резолютивну частини рішення.

«Треба не на практику дивитися, а читати закон і виконувати його вимоги. Подібна «практика» призводить до порушення прав громадян, зменшення стро­­­ків оскарження рішення тощо», — наполягав Я.Романюк.

Після закритого обговорення В.Бойко повідомив Н.Половінкіній, що та не заслуговує на свій ІІ ква­ліф­клас: «Комісія обмежилася лише пониженням вашого кваліфікаційного класу. Але це серйозне попере­д­жен­ня. Майте на увазі: ке­рів­ництво апеляційного суду не буде задоволене таким нашим рішенням, якщо у вашій роботі нічого не зміниться».

Підготувала

Марина ЗАКАБЛУК

Закон & Бизнес

Advertisements
Напиши коментар

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: