Skip to content

Проект Постанови ВРУ Про заходи щодо забезпечення законності розгляду спорів, пов’язаних з виборами Президента України Вищим адміністративним судом України

27.01.2010

        Проект

вноситься

народними депутатами України 

О.Ю. Шустік

А.В. Лабунською

С.В. Соболєвим

П О С Т А Н О В А

Верховної Ради України

“Про заходи щодо забезпечення законності розгляду спорів, пов’язаних  з виборами Президента України Вищим адміністративним судом України”

 В Україні триває процес виборів Президента України. Відповідно до частини четвертої статті  18 Кодексу адміністративного судочинства України справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України розглядаються Вищим адміністративним судом України як судом першої і останньої інстанції.

Разом з тим, ситуація, яка склалася у Вищому адміністративному суді України, зокрема, протиправне привласнення повноважень Голови цього суду Пасенюком О.М., видання ним ряду наказів щодо формування у спосіб, непередбачений Законом України “Про судоустрій України”, складу колегій суддів для розгляду спорів, пов’язаних з виборами Президента України, ставить під реальну загрозу визнання легітимними цілої низки судових рішень, ухвалених за позовами до Центральної виборчої комісії, в тому числі і в разі  можливого оскарження правомірності рішення останньої щодо встановлення результатів виборів Президента України, другий тур яких, ймовірно, буде призначено на 7 лютого 2010 року. Тобто існує реальна загроза конституційному способу формування вищих представницьких органів влади України – виборів Президента України, встановлення результатів народного волевиявлення.

Зокрема, Пасенюком О.М. порушено передбачений Законом України “Про судоустрій України” порядок утворення судових палат, формування судових колегій для розгляду справ щодо виборчих спорів, створено передумови для втручання у здійснення судочинства у цих справах, ігнорування правових гарантій незалежності суддів. Йдеться про видання ним наказів від 22 вересня 2009 року № 367-к, від 30 вересня 2009 року         № 30/о та розпорядження від 16 жовтня 2009 року № 15, якими порушено базові правові принципи організації органів судової влади, у тому числі Вищого адміністративного суду України.

У цих наказах встановлено, що розподіл скарг у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму (під час їх проведення), здійснюється в порядку черговості кожному із суддів судових складів, утворених окремим розпорядженням Голови Вищого адміністративного суду України.

Розпорядженням від 16 жовтня 2009 року № 15 Голова Вищого адміністративного суду України визначив перелік суддів цього суду, які розглядають заяви та скарги, пов’язані з виборчим процесом чергових виборів Президента України (усього 20 суддів, які входять до складу різних палат). Цим розпорядженням також встановлено, що у разі необхідності склад судової колегії для розгляду заяв та скарг, пов’язаних з виборчим процесом чергових виборів Президента України, формується особисто Головою Вищого адміністративного суду України, а не в порядку автоматизованого розподілу справ, передбаченому відповідними змінами до Кодексу адміністративного судочинства України

Разом з тим, 22 грудня 2009 року строк повноважень на посаді Голови Вищого адміністративного суду України Пасенюка О.М.  закінчився.

Згідно з частиною п’ятою статті 41 Закону України “Про судоустрій України” у разі відсутності голови Вищого адміністративного суду України його обов’язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності – один із заступників голови суду відповідно до розподілу обов’язків.

Однак у порушення вимог частини п’ятої статті 41 Закону України “Про судоустрій України”, перед закінченням своїх повноважень Голови суду 21 грудня 2009 року Пасенюк О.М. видав незаконний наказ № 502-к “Про виконуючого обов’язки Голови Вищого адміністративного суду України”, яким поклав на себе виконання обов’язків Голови Вищого адміністративного суду України з 22 грудня 2009 року до призначення Голови Вищого адміністративного суду України в установленому порядку, і з 23 грудня    2009 року протиправно почав виконувати ці повноваження, фактично у непередбачений законом спосіб привласнивши їх.

23 грудня 2009 року Пасенюк О.В., протиправно привласнивши повноваження Голови Вищого адміністративного суду України, видав незаконний наказ про скасування наказів першого заступника Голови Вищого адміністративного суду України Сіроша М.В. від 23 грудня 2009 року № 256/0/73–09 “Про покладання виконання обов’язків Голови Вищого адміністративного суду України”.

25 грудня 2009 року Пасенюк О.М. видав наказ № 507-к “Про Голову Вищого адміністративного суду України”, яким знову незаконно уповноважив себе на виконання функцій Голови Вищого адміністративного суду України.

Рада суддів України у рішенні від 25 грудня 2009 року № 102 “Про практику призначення виконуючими обов’язки голів судів загальної юрисдикції” звернула увагу на те, що вирішення питань щодо виконання обов’язків голів судів загальної юрисдикції у разі відсутності голів таких судів здійснюється відповідно до вимог частини другої статті 24, частини четвертої статті 28, частини п’ятої статті 41 Закону України “Про судоустрій України”.

Нехтуючи положеннями частини п’ятої статті 41 Закону України “Про судоустрій України”, Пасенюк О.М. сам себе призначив на посаду Голови Вищого адміністративного суду України і з 23 грудня 2009 року незаконно виконує обов’язки Голови Вищого адміністративного суду України, розподіляє в “ручному режимі” справи, пов’язані з проведенням виборів Президента України.

Зважаючи на вищенаведене, з урахуванням приписів частини другої статті 19 Конституції України, відповідно до яких органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, керуючись метою забезпечення законного, об’єктивного і неупередженого розгляду і вирішення спорів, пов’язаних з проведенням виборів Президента України і встановленням їх результатів, відповідно до пунктів 5 і 33 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України

п о с т а н о в л я є:

 

  1. Звернутися до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України щодо невідкладного проведення перевірки на предмет законності виконання Пасенюком О.М. повноважень голови Вищого адміністративного суду України, видання ним низки наказів щодо призначення себе головою цього суду, формування колегій суддів для розгляду і вирішення спорів, пов’язаних проведенням виборів Президента України, головування у складі зазначених колегій і вжити заходів для притягнення його до передбаченої законодавством відповідальності.
  2. Запропонувати Вищій раді юстиції невідкладно розглянути питання щодо внесення подання про рекомендацію Верховній Раді України звільнити Пасенюка О.М. з посади судді за грубе і систематичне порушення Конституції і законів України у його діяльності, порушення присяги судді.  
  3. Генеральній прокуратурі Україні, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України про вжиті заходи інформувати Верховну Раду України.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Постанови Верховної Ради України

“Про заходи щодо забезпечення законності розгляду спорів, пов’язаних  з виборами Президента України Вищим адміністративним судом України”

 

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

 

В Україні триває процес виборів Президента України. Відповідно до частини четвертої статті  18 Кодексу адміністративного судочинства України справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України розглядаються як судом першої і останньої інстанції Вищим адміністративним судом України.

Разом з тим, ситуація, яка склалася у Вищому адміністративному суді України, зокрема, протиправне привласнення повноважень Голови цього суду Пасенюком О.М., видання ним ряду наказів щодо формування у спосіб, непередбачений Законом України “Про судоустрій України”, складу колегій суддів для розгляду спорів, пов’язаних з виборами Президента України, ставить під реальну загрозу визнання легітимними цілої низки судових рішень, ухвалених за позовами до Центральної виборчої комісії, в тому числі і в разі  можливого оскарження правомірності рішення останньої щодо встановлення результатів виборів Президента України, другий тур яких, ймовірно, буде призначено на 7 лютого 2010 року. Тобто існує реальна загроза конституційному способу формування вищих представницьких органів влади України – виборів Президента України, встановлення результатів народного волевиявлення.

Зокрема, Пасенюком О.М. порушено передбачений Законом України “Про судоустрій України” порядок утворення судових палат, формування судових колегій для розгляду справ щодо виборчих спорів, створено передумови для втручання у здійснення судочинства у цих справах, ігнорування правових гарантій незалежності суддів. Йдеться про видання ним наказів від 22 вересня 2009 року № 367-к, від 30 вересня 2009 року         № 30/о та розпорядження від 16 жовтня 2009 року № 15, якими порушено базові правові принципи організації органів судової влади, у тому числі Вищого адміністративного суду України.

У цих наказах встановлено, що розподіл скарг у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму (під час їх проведення), здійснюється в порядку черговості кожному із суддів судових складів, утворених окремим розпорядженням Голови Вищого адміністративного суду України.

Розпорядженням від 16 жовтня 2009 року № 15 Голова Вищого адміністративного суду України визначив перелік суддів цього суду, які розглядають заяви та скарги, пов’язані з виборчим процесом чергових виборів Президента України (усього 20 суддів, які входять до складу різних палат). Цим розпорядженням також встановлено, що у разі необхідності склад судової колегії для розгляду заяв та скарг, пов’язаних з виборчим процесом чергових виборів Президента України, формується особисто Головою Вищого адміністративного суду України, а не в порядку автоматизованого розподілу справ, передбаченому відповідними змінами до Кодексу адміністративного судочинства України

Разом з тим, 22 грудня 2009 року строк повноважень на посаді Голови Вищого адміністративного суду України Пасенюка О.М.  закінчився.

Згідно з частиною п’ятою статті 41 Закону України “Про судоустрій України” у разі відсутності голови Вищого адміністративного суду України його обов’язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності – один із заступників голови суду відповідно до розподілу обов’язків.

Однак у порушення вимог частини п’ятої статті 41 Закону України “Про судоустрій України”, перед закінченням своїх повноважень Голови суду 21 грудня 2009 року Пасенюк О.М. видав незаконний наказ № 502-к “Про виконуючого обов’язки Голови Вищого адміністративного суду України”, яким поклав на себе виконання обов’язків Голови Вищого адміністративного суду України з 22 грудня 2009 року до призначення Голови Вищого адміністративного суду України в установленому порядку, і з 23 грудня    2009 року протиправно почав виконувати ці повноваження, фактично у непередбачений законом спосіб привласнивши їх.

23 грудня 2009 року Пасенюк О.В., протиправно привласнивши повноваження Голови Вищого адміністративного суду України, видав незаконний наказ про скасування наказів першого заступника Голови Вищого адміністративного суду України Сіроша М.В. від 23 грудня 2009 року № 256/0/73–09 “Про покладання виконання обов’язків Голови Вищого адміністративного суду України”.

25 грудня 2009 року Пасенюк О.М. видав наказ № 507-к “Про Голову Вищого адміністративного суду України”, яким знову незаконно уповноважив себе на виконання функцій Голови Вищого адміністративного суду України на період до призначення Голови Вищого адміністративного суду України у порядку, визначеному законом.

Рада суддів України у Рішенні від 25 грудня 2009 року № 102 “Про практику призначення виконуючими обов’язки голів судів загальної юрисдикції” звернула увагу, що вирішення питань щодо виконання обов’язків голів судів загальної юрисдикції у разі відсутності голів таких судів здійснюється відповідно до вимог частини другої статті 24, частини четвертої статті 28, частини п’ятої статті 41 Закону України “Про судоустрій України”.

Нехтуючи положеннями частини п’ятої статті 41 Закону України “Про судоустрій України”, Пасенюк О.М. сам себе призначив на посаду Голови Вищого адміністративного суду України і з 23 грудня 2009 року незаконно виконує обов’язки Голови Вищого адміністративного суду України, розподіляє в “ручному режимі” справи, пов’язані з проведенням виборів Президента України.

2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Нормативними актами, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання, є Конституція України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кримінальний кодекс України, Закон України “Про вибори Президента України”, Закон України “Про судоустрій України” та інші нормативно-правові акти.
 
3.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Постанови Верховної Ради України “Про заходи щодо забезпечення законності розгляду спорів, пов’язаних  з виборами Президента України Вищим адміністративним судом України” не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 
4. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акта

Прийняття Постанови Верховної Ради України дозволить вжити невідкладних заходів для забезпечення розгляду і вирішення Вищим адміністративним судом України спорів, пов’язаних з виборами Президента України, у встановлений Конституцією і законами України спосіб, притягнення винних у привласненні влади осіб до встановленої законодавством відповідальності.  

 

Народні депутати України                                                                                                                                             О.Ю. Шустік

А.В. Лабунська

С.В. Соболєв

Advertisements

From → Без категорії

Напиши коментар

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: